Lighthouses R us

Lighthouses of Albania

home List of Pages
index light
AL1 Kep i Palermos
AL2 Thalassa Khimarras
AL3 Kep i Gjuhezes
AL4 Kepi i Gallovecit
AL5 Shen Vasilit
AL6 Gji Dukatit
AL7 Kep i Kalaja
AL7E Vlorë East Mole
AL7W Vlorë West Mole
AL8S Sarandë
AL8S Sarandë
AL9 Ishull i Sazanit
AL9J Kepi i Jugor
AL10 Sazan Shen Kollit Nokole Mole North
AL11 Sazan Shen Kollit Nokole Mole South
AL12 Kepi i Treporteve
AL11N Triporti North Breakwater
AL11S Triporti South Breakwater
AL13 Lume Vijose
AL14 Vjosë
AL15 Karavastase
AL16 Kep i Lagit
AL17 Durrës South Mole
AL18 Durrës East Mole
AL19 Kep i Durrësit
AL20 Kep i Palit
AL21 Kep i Rodonit
AL22 Kep i Shengjinit
AL23 Mali Renzit